Program de lucru Luni-Vineri 8 -16
CONTACT 0244595321 0745344520
Trimiteţi-ne un email office@geremminerva.ro

Cadastru

Definitia Cadastrului

Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si proprietar, de pe intregul teritoriu al tarii. (conform Legii cadastrului si publicitatii imobiliare, nr.7/1996)

Lucrari de cadastru

– Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara;
– Intocmirea documentatiei pentru inscriere constructie pe teren inscris in Cartea Funciara;
– Intocmirea documentatiei pentru alipire / dezmembrare imobil;
– Intocmirea documentatiei pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan;
– Planuri de Parcelare in format digital;
– Planuri pentru obtinerea titlurilor de proprietate;
– Lucrari de cadastru general si cadastru de specialitate;
– Relevee cladiri.

SERVICII CADASTRU SI TOPOGRAFIE

1. Documentatie cadastrala de prima inscriere a apartamentelor
2. Documentatie de alipire / dezmembrare a unitatilor individuale
3. Documentatie de apartamentare / subapartamentare / reapartamentare imobile
4. Documentatie cadastrala de prima inscriere a terenurilor
5. Documentatie de alipire / dezmembrare a terenurilor
6. Documentatie topografica in vederea obtinerii autorizatiei de construire / desfiintare a constructiei
7. Documentatie topografica pentru PUZ ( plan urbanistic zonal), in vederea introducerii terenului din extravilan in intravilan
8. Documentatie topografica pentru PUD ( plan urbanistic de detaliu), necesara studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
9. Documentatie cadastrala de actualizare informatii tehnice
10. Documenmtatie cadastrala de modificare a limitei / limitelor imobilului
11. Documentatie cadastrala de modificare a suprafetei imobilului
12. Documnentatie de repozitionare a imobilului
13. Documentatie cadastrala de inscriere a unei constructii definitive pe un teren inscris in Cartea Funciara
14. Relevee cladiri
15. Planuri de situatie ce cuprind curbe de nivel.
16. Profile transversale si longitudinale pentru drumuri.
17. Trasari limite proprietate
18. Trasari axe pentru locuinte, hale, etc.
19. Documentatie de anulare a numarului cadastral existent.
20. Inscrierea posesiei in Cartea Funciara.